Katowice

Urząd Pracy Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach mieści się przy ulicy Pośpiecha 14. Interesanci są obsługiwani w godzinach od 8:00 do 14:00. Mogą oni również skorzystać z formy kontaktu telefonicznego pod numerami: 32 47 98 500, 32 47 98 501, 32 47 98 502 oraz 32 47 98 503. Istnieje również możliwość kontaktu mailowego. Wiadomość należy wysłać pod adres sekretariat@pup.katowice.pl lub ofertypracy@pup.katowice.pl. 

Urząd Pracy w Katowicach

Bieżące informacje na temat funkcjonowania urzędu są również zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.pup.katowice.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zajmuje się następującymi sprawami:

  • Informowanie o wolnych stanowiskach pracy osoby bezrobotne oraz zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania pracy,
  • Wsparcie firm ubiegających się o zatrudnienie nowej osoby,
  • Działalność doradztwa zawodowego
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym, które poszukują pracy,
  • Dokonywanie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracę.

Podstawę prawną w działalności urzędu określają ustawy:

1) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) o samorządzie powiatowym,

oraz

3) o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Na terenie miasta Katowice funkcjonuje również Wojewódzki Urząd Pracy. Jego siedziba mieści się przy ulicy Kościuszki 30.Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Najważniejsze telefony do WUP w Katowicach:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79
Infolinia  na temat tarcza antykryzysowa: +48 32 757 33 11

Możliwy jest również kontakt mailowy. Wiadomość należy wysłać na adres: wup@wup-katowice.pl lub kawu@praca.gov.pl.

Wiecej na stronie urzadpracy.eu.