Ubezpieczenie mieszkania w Wiśle – o tym warto pamiętać!

Mieszkanie to dla wielu mieszkańców Wisły najważniejszy i najkosztowniejszy składnik majątku. Różne zdarzenia losowe mogą narazić właścicieli na poważne straty, dlatego uzasadnionym krokiem jest objęcie nieruchomości odpowiednią ochroną.

Ubezpieczenie mieszkania – jaki zakres ochrony?

Skrojony na miarę konkretnych potrzeb zakres ochrony to kluczowy wymóg, jaki musi spełniać dobre ubezpieczenie mieszkania. Wisła jest świetnym przykładem miasta, gdzie na ten temat można osobiście porozmawiać z przedstawicielem wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Chcąc kompleksowo chronić własną kieszeń przed finansowymi skutkami rozmaitych zdarzeń, nie wystarczy ograniczyć się do polisy w podstawowej formule. Jak wyjaśnia agent Wojciech Wieja prowadzący w Wiśle biuro PZU, konieczne jest wykupienie dodatkowych umów ze szczególnym wskazaniem na: OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, zalanie (o ile nie ma go w podstawie), przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych i domowy assistance. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 601474542 lub wysyłając wiadomość na adres wwieja@agentpzu.pl.

Ubezpieczenie mieszkania – jakie sumy gwarantowane?

Każdy właściciel mieszkania w Wiśle zgłaszający lokal do ubezpieczenia powinien pamiętać o prostej zasadzie: eksperci zalecają, żeby wartość ubezpieczanego mienia odpowiadała jego realnej wartości. Na tej właśnie podstawie określa się właściwe sumy gwarantowane – czyli kwoty wyznaczające górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę. Efektem zaniżania lub zawyżania wartości mienia zawsze są straty, jakie ponosi ubezpieczony.

Ubezpieczenie mieszkania – wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to ważny aspekt, który trzeba mieć na względzie, kupując ubezpieczenie mieszkania. Wisła daje w tym obszarze duże możliwości wyboru. Mowa tu o sytuacjach, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności za szkodę. Pełna lista wyłączeń jest zamieszczona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.